Port - Port jachtowy Preetz / Niemcy:Czeka 1 obiektów na kupca