Polityka prywatności

1. preambuła

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i chcielibyśmy poinformować Państwa tutaj o środkach ochrony danych naszej firmy. Przestrzegamy przepisów DSGVO, ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), ustawy o telemediach i innych przepisów o ochronie danych osobowych, nawet jeśli przepisy te nie są tutaj wymienione indywidualnie. W zakresie, w jakim zbieramy dane osobowe, odbywa się to na podstawie uprawnień wynikających z art. 6 DSGVO. Nie będziemy przekazywać tych danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Strona jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia.


2. osoba odpowiedzialna zgodnie z art. 24 ff DSGVO

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych spoczywa na Boot24 Networks GmbH Mittelweg 144 D-20148 Hamburg Tel: 040 - 244 249 0 -360 Fax: 040 - 244 249 0 -713 E-mail: info@lodzie24.com zwany dalej również Boot24 lub dostawcą.


3. zakres gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Boot24 stara się gromadzić jak najmniej danych, nie wpływając na funkcjonowanie strony internetowej, proces rezerwacji lub inne usługi. Dane te, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika ("dane osobowe"), są przez nas zbierane, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane oraz przekazywane i przetwarzane przez inne podmioty trzecie przetwarzające dane pod nadzorem Boot24.

Podczas odwiedzania witryny Boot24.com lub naszych regionalnych stron internetowych nasz system automatycznie gromadzi informacje z systemu komputerowego komputera wywołującego. Mogą być zbierane następujące dane:

Typ przeglądarki
System operacyjny
Adres IP komputera, z którego pochodzi wniosek
Data i godzina odwiedzin strony
Dane analizy internetowej / pseudonimowe profile użytkowników
Strony internetowe, z których użytkownik wchodzi na naszą stronę
Strony internetowe, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej

Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe, pod warunkiem, że wprowadzili je Państwo w przeznaczonym do tego celu polu lub w inny sposób przekazali nam Państwo te dane:

główne dane osobowe (nazwisko, adres)
Dane dotyczące komunikacji (numery telefonów, adres e-mail)
Dane podstawowe kontraktu (stosunek umowny, przedmiot sprzedaży)
Dane do logowania z zaszyfrowanym hasłem (jeśli założone jest konto klienta)
Dane dotyczące rozliczeń i płatności
Komentarze, składki, ratingi


4) cele przetwarzania danych


W Boot24 osoby zainteresowane kupnem mogą znaleźć wybór używanych i nowych łodzi, które sprzedający wprowadzili jako przedmiot zapytania. W przypadku przedmiotów zapytania, niewiążące zapytanie jest przekazywane przez kupującego do Sprzedającego, który samodzielnie organizuje podgląd i sprzedaż.

Boot24 nie jest w żadnym wypadku stroną kolejnej umowy kupna, a klient (Sprzedawca) ma jedynie umowę serwisową z Boot24 na prezentację swojej łodzi w serwisie Boot24.com. Według DSGVO dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności na podstawie umowy lub w celu wdrożenia środków poprzedzających zawarcie umowy, jeżeli udzielono zgody, na podstawie uzasadnionego interesu lub prawa oraz w celu ochrony żywotnych lub publicznych interesów.

Bardzo ważne jest dla nas, aby komunikacja pomiędzy sprzedawcą a nabywcą łodzi przebiegała bez zakłóceń. Masz możliwość skontaktowania się ze sprzedawcą łodzi za pomocą formularza zapytania e-mail. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa komunikacji, komunikacja odbywa się za pośrednictwem serwerów Boot24 w formie zaszyfrowanej. Zapytanie jest widoczne tylko dla konkretnego sprzedawcy, z którym zostało złożone.

Jeżeli gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych jest konieczne dla poszczególnych funkcji lub tym podobnych, będziemy je przechowywać i wykorzystywać tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług lub realizacji umowy. W takich przypadkach zostaną Państwo poinformowani w odpowiednim miejscu i poproszeni o wyraźną zgodę.

Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu umowy i po upływie okresów przewidzianych przez prawo podatkowe i handlowe, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie ich w inny sposób.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, informacje o korzystaniu z niej są zapisywane w pliku dziennika, aby zoptymalizować naszą ofertę. Przechowywanie jest anonimowe, dzięki czemu nie można wyciągnąć żadnych wniosków na temat konkretnej osoby.

My przechowujemy:

Twój adres IP
data i godzina wywołania strony
wywołana strona
ilość przesłanych danych oraz
czy dostęp był udany.

Dane te wykorzystujemy wyłącznie do oceny statystycznej i doskonalenia naszej oferty. Użycie komercyjne nie ma miejsca. Podobnie, dane te nie są przechowywane w sposób trwały. Masz możliwość w każdej chwili sprzeciwić się zbieraniu tych danych.


5. przekazywanie danych

Podczas wysyłania zapytania, przekazujemy wszystkie zarejestrowane dane sprzedawcy łodzi. Współpracujemy z dostawcami usług płatniczych. W zależności od tego, którą metodę płatności (polecenie zapłaty SEPA, karta kredytowa) wybierze sprzedający w procesie składania zamówienia, przekazujemy usługodawcy dane niezbędne do realizacji płatności. W niektórych przypadkach dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli mają Państwo tam konto. W tym przypadku podczas składania zamówienia należy zalogować się bezpośrednio u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępu. W tym przypadku zastosowanie ma oświadczenie dostawcy usług płatniczych o ochronie danych osobowych.

Ogłoszenia prywatne publikujemy w Skipper Bootshandel Online, w Skipper Bootshandel Magazin oraz w Anker. Oferta online jest zintegrowana poprzez iFrame. Twoje ogłoszenie pojawi się w ofercie online Skippera identyczne z tym na naszej stronie. W celu umożliwienia potencjalnym nabywcom skontaktowania się z nami za pośrednictwem magazynu, zostanie przekazany numer telefonu i/lub adres e-mail. Nie będą przekazywane żadne dalsze dane osobowe.

Jeśli odwiedzający stronę internetową wyśle zapytanie do sprzedawcy i chciałby otrzymać niewiążącą ofertę ubezpieczenia dla zapytanej łodzi, przekazujemy jego adres e-mail do Pantaenius GmbH oraz dane dotyczące łodzi (kategoria i cena). Wymaga to wyraźnej zgody osoby odwiedzającej stronę. Jeśli nie zostanie to zrobione, żadne dane nie zostaną przekazane. Pantaenius GmbH używa tego adresu e-mail wyłącznie do celów niewiążącej oferty ubezpieczeniowej.


6. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą: odwołanie, usunięcie, informacja, sprostowanie

Mają Państwo możliwość w każdej chwili i bez podawania przyczyn uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych o sobie bezpłatnie. Możesz również zablokować, poprawić lub usunąć swoje dane, o ile nie ma prawnego obowiązku ich zachowania. W każdej chwili możliwe jest również cofnięcie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych bez podania przyczyn. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych i egzekwowania swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Boot24 Networks GmbH Datenschutz Mittelweg 144 D-20148 Hamburg Tel: 040 - 244 249 0 -360 Fax: 040 - 244 249 0 -713 E-Mail: datenschutz@boot24.com

W każdej chwili mogą Państwo bezpłatnie uzyskać od nas informacje o tym, czy związane z Państwem dane osobowe są przez nas przetwarzane, a także jakie dane na Państwa temat są przechowywane, a także poprosić o kopię przechowywanych danych. Możesz również mieć poprawione i uzupełnione nieprawidłowe dane. Możesz zażądać usunięcia i ograniczenia swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że istnieją prawne zobowiązania dotyczące przechowywania danych, np. w przypadku umów odpłatnych, dlatego też nie możemy w każdym przypadku całkowicie usunąć Państwa danych. W tym przypadku Państwa dane zostaną oznaczone w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Mają Państwo również prawo do przekazania danych osobowych dotyczących Państwa lub innej odpowiedzialnej osoby w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, o ile przetwarzanie odbywa się za zgodą lub na podstawie umowy i odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur. Jednakże nie ma to zastosowania, jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w celu wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych. Użytkownik ma również prawo do uzyskania przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

Cofnięcie / Sprzeciw:

Zgodę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość na adres kontaktowy Boot24 Networks GmbH Datenschutz Mittelweg 144 D-20148 Hamburg Tel: 040 - 244 249 0 -360 Fax: 040 - 244 249 0 -713 E-Mail: datenschutz@boot24.com

W szczególności można w każdej chwili zrezygnować z używania swojego adresu e-mail w celu wysłania newslettera w formie pisemnej lub tekstowej. Wycofanie jest ważne na przyszłość. Nie są za to ponoszone żadne inne koszty poza kosztami transmisji zgodnie z taryfami podstawowymi. Ponadto mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się ze względu na uzasadniony lub publiczny interes. Odnosi się to również do profilowania w oparciu o te przepisy. W przypadku sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub jeśli przetwarzanie nie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, kontaktując się z nami pod wyżej wymienionym adresem kontaktowym. Odnosi się to również do profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Mają Państwo również prawo sprzeciwić się, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych, które jest przez nas przeprowadzane w celu prowadzenia badań naukowych lub historycznych, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego oraz możliwość skorzystania ze środków prawnych. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego. Boot24 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.

Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna pod adresem https://www.lodzie24.com/polityka-prywatnosci/


7. okres przechowywania

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak długo mamy do tego prawo i cel ich przetwarzania nie wygasł. Na czas przechowywania danych osobowych obowiązuje odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub rozpoczęcia jej realizacji.


8. formularze kontaktowe

Oferujemy w różnych miejscach do kontaktu z nami lub sprzedawcami łodzi. W tym celu używane są różne formularze kontaktowe. Jeśli skorzystasz z tych formularzy kontaktowych, Twoje dane zostaną przesłane do nas lub do sprzedawcy łodzi za pośrednictwem naszego dostawcy pocztą elektroniczną i zostaną przez nas usunięte natychmiast po udzieleniu odpowiedzi, chyba że istnieje prawny obowiązek prowadzenia dokumentacji. Nie ma miejsca wykorzystanie do innego celu lub przekazanie danych osobom trzecim. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych, wysyłając do nas wiadomość.


9. konto klienta / login klienta Aby móc korzystać z niektórych funkcji (np. utworzyć ogłoszenie), należy zarejestrować się na konto klienta. Istnieją również pewne funkcje, dla których rejestracja konta klienta jest opcjonalna. Dane podane podczas rejestracji są przechowywane wyłącznie wewnętrznie i nie są przekazywane osobom trzecim. Odbiór i przetwarzanie jest również w tym przypadku tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług. W każdej chwili masz możliwość wglądu do danych podanych podczas rejestracji w loginie klienta, a także ich późniejszej zmiany, jeśli miałyby ulec zmianie (np. adres e-mail, adres pocztowy, dane bankowe).


10. dostawcy usług technicznych

a. Google Analytics i Google Remarketing

Nasza strona korzysta z Google Analytics, narzędzia analizy internetowej firmy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które po zapisaniu na komputerze użytkownika pozwalają na analizę korzystania z witryny. Wygenerowane w ten sposób informacje są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich UE i innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W pojedynczych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google i tam skracany. Google będzie wykorzystywał przekazywane informacje w naszym imieniu do oceny korzystania ze strony internetowej, do kompilacji informacji o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany w tym procesie nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Możliwe jest, że osoby trzecie i Google mogą umieszczać reklamy na stronach internetowych. Możliwe jest również, aby osoby trzecie i Google używały zapisanych plików cookie do przełączania tych reklam na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na stronie internetowej. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić poprzez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki, ale wtedy możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być wykorzystywane. Google może również uniemożliwić zbieranie i przetwarzanie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. W kontekście korzystania z Google Analytics, korzystamy z funkcji Universal Analytics na naszych stronach. Dzięki temu możemy śledzić i analizować działania na naszych stronach nawet na różnych urządzeniach (np. przy dostępie przez komputer stacjonarny i telefon komórkowy i/lub tablet). W tym celu do konkretnego użytkownika przypisywany jest pseudonimowy identyfikator użytkownika. Takie przypisanie odbywa się na przykład podczas rejestracji konta klienta lub logowania się na swoje konto klienta za pomocą danych do logowania. W tym przypadku do Google nie są przekazywane żadne dane osobowe. Dodatkowe funkcje oferowane przez Universal Marketing nie mają wpływu na środki ochrony danych, takie jak IP-Masking lub podobne.

b. Google Adsense

Na naszej stronie internetowej, reklamy są zintegrowane za pomocą usługi Google Adsense. Google Adsense wykorzystuje pliki cookie oraz Google Analytics, a ponadto web beacons, czyli niewidoczne grafiki, które umożliwiają ocenę informacji, takich jak ruch odwiedzających. Zebrane informacje o użytkowaniu strony internetowej są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym. Google nie łączy adresu IP przekazanego w ten sposób z innymi danymi. Zapisywanie plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce, jednak nie wszystkie funkcje strony mogą być wtedy dostępne. Korzystanie z naszej strony internetowej obejmuje dorozumianą zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych zebranych przez Google o Państwa wizycie w sposób i w opisanym celu.

c. Amazon

Współpracujemy z dostawcami usług technicznych w celu zapewnienia Państwu naszych usług. Do tych dostawców usług zalicza się Amazon Web Services, Inc. Jeżeli przetwarzają Państwa dane poza Unią Europejską, może to skutkować przekazaniem Państwa danych do kraju o niższym standardzie ochrony danych niż Unia Europejska. W takich przypadkach Boot24 zapewnia, że zainteresowani dostawcy usług gwarantują równoważny poziom ochrony danych na podstawie umowy lub w inny sposób.

d. Platformy oceniające

Używamy wtyczki z platformy ratingowej Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Kopenhaga, Dania ("Trustpilot"). Więcej informacji na temat Trustpilot i prywatności w Trustpilot można znaleźć na stronie https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms. Podczas rejestracji na naszym portalu generowane jest zaproszenie do oceny. Dane użyte do tego celu (adres e-mail, nazwisko, numer klienta) nie będą wykorzystywane przez samą platformę ewaluacyjną ani przekazywane osobom trzecim. Ocena naszej firmy może być przeprowadzona na stronie platformy ewaluacyjnej. Weryfikacja oceny odbywa się na podstawie numeru klienta poprzez specjalnie wygenerowany link. Ty, jako klient, masz prawo do przedstawienia oceny.


11. wtyczki społeczne

Korzystamy z wtyczek różnych dostawców mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, itp.). Daje to możliwość opowiedzenia o naszej ofercie swoim przyjaciołom i znajomym oraz podzielenia się swoimi wakacyjnymi doświadczeniami. W celu lepszej ochrony Państwa danych, stosujemy tzw. rozwiązanie 2-kliknięcia. Wtyczki są domyślnie wyłączone na naszych stronach i są aktywowane tylko poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk "Aktywuj Social Media". Dopiero po aktywacji wtyczek dane będą przekazywane dostawcom wtyczek socjalnych zgodnie z poniższymi przepisami. Mogą Państwo swobodnie korzystać z funkcji wtyczek społecznościowych lub z naszej oferty bez tych funkcji.

a. Facebook-Plugin (Like-Button)

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczki z portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Można je rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" ("Like Button"). Odwiedź https://developers.facebook.com/docs/plugins/, aby zapoznać się z różnymi wtyczkami do Facebooka. Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że nasza strona została odwiedzona z Państwa adresem IP. Klikając na "Like-Button", zawartość naszej strony internetowej może być połączona z Państwa profilem na Facebooku, pod warunkiem, że są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku. Facebook może następnie przypisać wizytę na stronie do Twojego profilu na Facebooku. Wyraźnie zaznaczamy, że nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcą Państwo, aby wizyta na naszej stronie internetowej była przypisana do Państwa konta na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta na Facebooku przed wizytą lub o niezalogowanie się podczas wizyty za pomocą danych dostępu do Facebooka.

b. Twitter

Funkcje serwisu Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St. Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA), które zintegrowaliśmy, umożliwiają, dzięki wykorzystaniu Twittera, a w szczególności funkcji "Re-Tweet", łączenie odwiedzanych stron z kontem Twittera i informowanie o tym innych użytkowników. W trakcie tego procesu informacje są również przekazywane na Twitterze. Wyraźnie zaznaczamy, że nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności na Twitterze: https://twitter.com/privacy. Ustawienia prywatności można regulować i zmieniać pod adresem https://twitter.com/account/settings.

c. Pinterest

Na naszych stronach internetowych używamy przycisku "Pinterest" portalu społecznościowego Pinterest (Pinterest, Inc., 808 Brannon St, San Francisco, CA 94103, USA). Za pomocą tego przycisku, Pinterest otrzymuje informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej. Jeśli powinieneś być zalogowany w tym samym czasie co Twoje własne konto Pinterest, Pinterest może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. Po kliknięciu na przycisk "Pin it", dane są przesyłane do firmy Pinterest i przechowywane na jej serwerach. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, zalecamy wylogowanie się z konta Pinterest przed kliknięciem przycisku "Pin it". Dalsze informacje na temat praw, ochrony prywatności i specjalnych opcji ustawień można znaleźć również bezpośrednio w firmie Pinterest w informacjach o ochronie danych osobowych na stronie https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

Należy pamiętać, że polityka prywatności zewnętrznych dostawców, takich jak Google, Facebook i Twitter, może się stale zmieniać. Dlatego też radzimy regularnie informować Państwa o nowych wydarzeniach i zmianach w przepisach prawnych i praktyce firmy. Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych podanych w stopce redakcyjnej lub w innym miejscu na tej stronie internetowej w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niezamówionych reklam, w szczególności spamu.

Hamburg: 2.7.2020