Starcraft (USA) - Majestic 256 Starliner

Starcraft (USA) - Majestic 256 Starliner
1/2
Nr ogłoszenia: 421412
169.198
Lokalizacja:
Hiszpania
Sprzedawca: prywatny
Roland Werner
Chętnie zapytaj:
Pańskie dane zostają przekazane wyłącznie sprzedawcy!
Dane główne
Komentarz
Komentarz-de
Sehr gepflegte, top ausgestattete Starcraft Majestic 256 Starliner , nur 200 h gelaufen.
E 39.500.- Festpreis
Alle weiteren Informationen telefonisch 672 415140 oder per Email .
Gerne auch alle Originalfotos per Email.

Muy bien mantenido, equipado superior Starcraft Majestic 256 Starliner, solo 200 horas.
E 39.500.- Precio fijo.
Toda la información adicional por teléfono 672 415140 o por correo electrónico.
Con mucho gusto todas las fotos originales por correo electrónico.

Very well maintained, top equipped Starcraft Majestic 256 Starliner, only 200 hours.
E 39,500.- fixed price
All further information by phone 672 415140 or by email.
All original photos by email.
Kontakt
Sprzedawca: prywatny
Roland Werner
Pańskie dane zostają przekazane wyłącznie sprzedawcy!
Sprzedawca: prywatny
Roland Werner
Telefon

Proszę zawsze podać:

Ogłoszenie na
Lodzie24.com
Nr ogłoszenia: 421412

+34 / 672 +34 / 672415140 pokaż